Všeobecné obchodní podmínky a storno podmínky (dále jen Podmínky) při rezervaci ubytování v Pensionu Liebenstein (dále jen Pension)

  1. Rezervace ubytování v Pensionu

Rezervace ubytování a její následné potvrzení ze strany Pensionu je možné pouze písemně, tedy zpravidla prostředníctvím online rezervačního systému, případně e-mailem. Za potvrzení rezervace se považuje buď automatické e-mailové potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem a nebo potvrzení přímo z e-mailu Pensionu.

  1. Zrušení rezervace ubytování v Pensionu

Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit rovněž pouze písemnou formou, tedy zpravidla e-mailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využít. Při rezervaci ubytování napřímo prostřednictvím rezervačního systému se za zrušení rezervace považuje e-mail s oznámením o zrušení rezervace adresovaný Pensionu. Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele (např. Booking.com, Hotels.com apod.) je nutné rezervaci zrušit rovněž přes tohoto externího poskytovatele způsobem, který externí poskytovatel požaduje. V tomto případě se písemné zrušení adresované Pensionu nepovažuje za řádné zrušení rezervace.

  1. Změna rezervace v Pensionu

Požadavek na změnu rezervace, tj. přesun objednaných služeb v původním rozsahu na jiný termín je považován za zrušení původní rezervace dle bodu 2. těchto Podmínek a řídí se stejným režimem jako zrušení rezervace.

  1. Stornopoplatky

Při zrušení rezervace dle bodu 2. a 3. těchto podmínek má Pension nárok na stornopoplatky za těchto podmínek, není-li stanoveno jinak:

Zrušení rezervace 8 a více dní před termínem nástupu na ubytování ZDARMA (zaplacená částka za ubytování bude hostovi navrácena v plné výši nejdéle 7 dní po zrušení rezervace hostem).

Zrušení rezervace 7 dní – 168 hodin (včetně) a méně před termínem nástupu na ubytování 100% celkové objednané ceny ubytování ve zrušené rezervaci.

  1. Exponované termíny

Pension může stanovit zvláštní režim storno poplatků v tzv. top termínech, tj. nejatraktivnějších ubytovacích termínech (např. Silvestr, státní svátky apod.). V těchto zvláštních případech může Pension vyžadovat nevratnou zálohu pro potvrzení požadované rezervace. Takováto záloha je nevratná, tedy neplatí ustanovení o rezervaci při včasném stornu dle bodu č. 4 těchto Podmínek. Na to, že požadovaná rezervace je v tzv. top termínu, bude host včas upozorněn již při požadavku na rezervaci stejně jako na to, že na tuto rezervaci se nevztahují standardní ustanovení těchto Podmínek o stornu.

  1. Nedojezd klienta

Pokud klient nenastoupí v rezervovaném termínu ubytování a ani svou rezervaci písemně nezruší, je rezervace stornována a platí ustanovení bodu 4. těchto Podmínek.

  1. Čas nástupu na ubytování (check-in) a vyklizení pokoje (check-out)

Nástup na ubytování (check-in) je možný od 14 hodin zpravidla do 21 hodin. Při pozdějším příjezdu než 21 hodin je host povinen upozornit na tuto skutečnost Pensionu e-mailem nebo telefonicky a sdělit předpokládaný čas příjezdu. V případě, že host neohlásí čas pozdního příjezdu, nemůže Pension  garantovat  dostupnost ubytování. Dřívější nástup na ubytování (early check-in) je možný v případě, že je apartmán či Pokoj k dispozici, a to zdarma po dohodě s Pensionem. Host je povinen vyklidit Apartmán či Pokoj (check-out) poslední den platné rezervace do 10 hod. Pozdější vyklizení Apartmánu či Pokoje je možné pouze po předchozí dohodě s Pensionem a není garantován. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou smluvní a lze je ve zvláštních případech upravit další smlouvou, či dohodou s Pensionem.